Электронная библиотека

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА


Добро пожаловать на сайт электронной библиотеки!
Здесь можно найти произведения русских и зарубежных авторов.
Скачать множество книг и журналов различных жанров и направлений.
Большой выбор художественной, бизнес, учебной и технической литературы.
Все представленные здесь книги и журналы имеют подробное описание и обложку.
Наша библиотека регулярно пополняется только новыми и интересными материалами!

«Подробнее о сайте»            «Правила сайта»            «Написать нам»            «Статьи»

Болсуновський Л.І.. - Воєнна історія (Навчальний посібник. Частина І)

Наука и познание >> История

Разместил: bolsunovskiy

12-12-2012, 01:31

Просмотров: 857

Болсуновський Л.І.. - Воєнна історія (Навчальний посібник. Частина І)

Название: Воєнна історія (Навчальний посібник. Частина І).
Автор: кандидат воєнних наук, доцент Болсуновський Л.І., кандидат військових наук, професор Оленів М.В., кандидат історичних наук доцент Усатюк І.Ф.
Издательство: Військова академія м. Одеса, 2012, - 348 с.
DJVU 4,15 Мб
Качество: сканированные страницы
Язык: украинский

Без глибокого знання історії неможливо вірно зрозуміти та передбачити майбутнє суспільства. Для визначення сутності та змісту будь-якого питання важливо встановити, як відоме явище в історії виникло, які основні етапи у своєму розвитку це явище проходило, і з точки цього його розвитку визначити, чим дане явище стало зараз. Це положення відноситься також і до військових проблем. Воно дозволяє вірно зрозуміти місце воєнної історії у підготовці та вихованні офіцерських кадрів, організації збройних сил, країни в цілому.

ЗМІСТ

ВВЕДЕННЯ........................................................................................................3
РОЗДІЛ І. БУДІВНИЦТВО АРМІЙ И РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВОГО
МИСТЕЦТВА В ПЕРІОД РАННЬОЇ ТА НОВОЇ ІСТОРІЇ.........................12
1.1. ВІЙНИ ЕПОХИ РАБОВЛАСНИЦТВА
(І тисячоліття до н.е. - УІ ст. н.е.)...................................................................12
1.1. Соціально-економічна характеристика періоду ранньої історії.
Причини і характер війн рабовласницького суспільства............................ 12
1.2. Армії рабовласницьких держав. Розвиток військового
мистецтва у війнах ранньої історії.................................................................13
Контрольні питання.........................................................................................27
Тематика рефератів..........................................................................................28
1.2. ВІЙНИ ЕПОХИ ФЕОДАЛІЗМУ (УІ-ХУП ст.ст.)..................................29
2.1. Соціально-економічна характеристика доби середньовіччя. Причини
і характер війн в епоху феодального суспільства........................................29
2.2. Комплектування, організація, озброєння армій
в країнах першого періоду розвитку феодалізму (У-ХІ ст.ст.). Бойові
походи Київських князів...............................................................................31
2.3. Комплектування, організація, озброєння армій в країнах другого
періоду розвитку феодалізму (ХІ-ХУ ст. ст.)..............................................34
2.4. Комплектування, організація, озброєння армій в країнах період
у розкладання феодалізму(кінець XV - середина XVI ст.ст.).....................41
2.5. Початок козацької доби...........................................................................41
Контрольні запитання ....................................................................................48
Тематика рефератів..........................................................................................49
1.3. ВІЙНИ ЕПОХИ КАПІТАЛІЗМУ (нової історії) XVII ст. н.е
. -початок XX століття.....................................................................................50
3.1. Соціально-економічна характеристика епохи капіталізму
(період нової історії). Причини і характер війн епохи капіталізму............50
3.2. Визвольна війна українського народу (1648-1654 рр.). Бойові
походи Б.Хмельницького. Військове мистецтво козацького війська..........60
3.3. Армія Росії та країн Західної Європи. Наполеонівські війні.
Військове мистецтво полководців О. Суворова,М. Кутузова, Наполеона....66
3.4. Перші війни епохи нової історії (американо-іспанська, англо-бурська,
російсько-японська), та їх вплив на розвиток військового мистецтва.........74
3.4.1. Американо-іспанська війна та її вплив на розвиток військового мистецтва.............................................................................................................74
3.4.2. Англо-бурська війна та її вплив на розвиток військового мистецтва.............................................................................................................79
3.4.3. Російсько-японська війна та її вплив на розвиток військового мистецтва.............................................................................................................81
3.5. Військово-політичні підсумки перших війн епохи
нової історії..........................................................................................................87
Контрольні питання............................................................................................93
Тематика рефератів.............................................................................................94
РОЗДІЛ II. РОЗВИТОК ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА ВІЙСЬКОВОГО МИСТЕЦТВА В ПЕРІОД НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ. УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 1914-1918 рр...........................................................................................................................95
11.4. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА 1914-1918 р. РОЗВИТОК ВІЙСЬ¬КОВОГО МИСТЕЦТВА В ОСНОВНИХ КОМПАНІЯХ ВІЙНИ.............................................................95
4.1. Військово-політична обстановка в світі на передодні
першої світової війни ........................................................................................95
4.2. Причини і характер першої світової війни...............................................96
4.3. Склад збройних сил і плани сторін.......................................................... 97
4.4. Особливості тактики бойових дій в компаніях 1914-1918 р. Розвиток військового мистецтва.........................................................................................................100
4.5. Військова організація та діяльність українських січових стрільців ..........................................................................................................................112
4.6. Підсумки першої світової війни 1914-1918 р.......................................114
Контрольні питання.......................................................................................118
Тематика рефератів........................................................................................119
11.5. РОЗВИТОК ЗБРОЙНИХ СИЛ, ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОГО МИСТЕЦТВА В КРАЇНАХ СВІТУ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1918-1939 рр.).
ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ.................121
5.1. Соціально-економічна обстановка в Росії та в Україні
в 1917-1921 рр. Революція і громадянська війна........................................121

5.2. Військове будівництво в Україні в період Центральної
Ради, Гетьманщини та Директорії............................................................ 123
5.3. Підсумки бойових дій в ході революції та громадянської війни в Україні і в Росії...............................................................................................................135
5.4. Військово-політична обстановка у світі в 1930-1939 рр..................140
5.5. Воєнні доктрини, будівництво збройних сил та розвиток військового мистецтва в країнах світу на передодні другої світової війни (1930-1939 рр.)................................................................................................................145
5.5.1. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил
та військове мистецтво Німеччини (1930 - 1939 рр.).............................145
5.5.2. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил
та військове мистецтво Франції (1930 - 1939 рр.)...................................154
5.5.3. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил
та розвиток військового мистецтва Англії (1930 - 1939 рр.)…………. 161
5.5.4. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил
та військове мистецтво Польщі (1930 - 1939 рр.)....................................165
5.5.5. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил
та військове мистецтво США (1930 - 1939 рр.).......................................167
5.5.6. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил
та військове мистецтво Італії (1930 - 1939 рр.).......................................169
5.5.7. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил
та військове мистецтво Японії (1930 - 1939 рр.).....................................171
5.5.8. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил та військове мистецтво Радянського Союзу (1930 - 1939 рр.)……………………………………………….....173
Контрольні питання..................................................................................180
Тематика рефератів...................................................................................181
РОЗДІЛ III. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА. 1939-1945РР. Україна
В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ І ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНАХ.............182
ІІІ.6. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939-1945 рр.
(перший період - 1 вересня 1939 - 22 червня 1941 рр.).........................183
6.1. Військово-політична обстановка в світі напередодні
другої світової війни................................................................................ 183
6.2. Причини і характер другої світової війни.......................................187
6.3. Розвиток озброєння і бойової техніки в арміях країн світу…….. 190
6.4. Початок другої світової війни. Німецько-польська війна
(1 вересня - жовтень 1939 р.) ..................................................................208
6.5. Радянсько-фінляндська війна 1939-1940 рр....................................210
6.6. Бойові дії у Європі в 1939-1941рр. Окупація країн Європи ……211
Контрольні питання............................................................................... 220
Тематика рефератів.................................................................................221
111.7. ВЕЛИКА ВІТЧИЗІ1ЯНА ВІЙНА (1941-1945 рр.),
(другий період - 22 червня 1941 - листопад 1942 рр.).........................222
7.1. Напад фашистської Німеччини на СРСР.
Співвідношення сил і засобів ...............................................................222
7.2. Оборонні бої на основних стратегічних напрямках радянсько-німецького фронту в першому періоді війни.
Бойові дії на Прибалтійському напрямку і в Білорусії ......................232
7.3. Підготовка і проведення Київської і Одеської оборонних операцій ..................................................................................................................239
7.4. Повна окупація України. Розвиток військового мистецтва
в операціях..............................................................................................245
7.5. Оборонні бої під Москвою. Контрнаступ радянських
військ.....................................................................................................249
Контрольні питання.............................................................................254
Тематика рефератів..............................................................................255
111.8. КОРІННИЙ ПЕРЕЛОМ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
(третій період - 19 листопада 1942 - грудень 1943 рр.) ...................256
8.1. Військово-політична обстановка на радянсько-німецькому фронті влітку 1942 року ...............................................................................................................256
8.2. Сталінградська оборонна операція. Угрупування сил. Плани сторін. Оборонні бої в місті. Оточення і знищення угрупування ворога...................................................................................................266
8.3. Накази НКО №№ 306 від 8.10.42 р., 325 від 16.10.42 р. та 227 - 42 р.
Розвиток військового мистецтва.......................................................269
8.4. Розгром німецьких військ під Сталінградом у 1942-1943 рр. Загальний наступ радянських військ. Початок визволення України................................................................................................273
8.5. Військово-політичні підсумки битви під Сталінградом .........283
СХЕМИ................................................................................................288
ВИКОРИСТАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА...............................341


Похожие публикации

Якщо Росія не навернеться, буде Третя світова війна! Якщо Росія не навернеться, буде Третя світова війна!
В книзі на межі дотикання теології та історіософії автор формулює думку щодо необхідності і подальшого розвитку України лише Третім шляхом, альтернативним до обидвох царів–імперій, – південного (лібералізовано-сіонізованого Заходу) і північного

Гісем О.В., Мартинюк О.О. - Історія України. 8 клас (Учебник) Гісем О.В., Мартинюк О.О. - Історія України. 8 клас (Учебник)
Учебник для 8 класса общеобразовательных учебных заведений

Болсуновський Л.І.. - Воєнна історія (Навчальний посібник. Частина ІІ) Болсуновський Л.І.. - Воєнна історія (Навчальний посібник. Частина ІІ)
Представлені матеріали за змістом можуть бути рекомендовані в якості навчального посібника щодо вивчення навчальної дисципліни «Історія війн та військового мистецтва» у вищих військових навчальних закладах. Зміст навчального посібника (Частина ІІ)

Історія України . Підручник для 11 класу (рівень стандарту, академічний рівень) Історія України . Підручник для 11 класу (рівень стандарту, академічний рівень)
Підручник містить навчальний матеріал з історії України від початку Другої світової війни до сьогодення. Навчальний матеріал містить грунтовні відомості та факти з історії України в згаданий період. Матеріал подано і структуровано згідно чинної

Україна історичний атлас 10-11 клас Україна історичний атлас 10-11 клас
Атлас "Україна історичний атлас (10-11 класи)" - учебное пособие по истории для учащихся 10-11 классов на украинском языке. Данное пособие охватывает период украинской истории с 1917 по 1991 год.

Атлас Новітня історія (1914-1939) 10 клас Атлас Новітня історія (1914-1939) 10 клас
"Атлас Новітня історія (1914-1939) 10 клас" - учебное пособие по Новейшей истории для учеников 10-х классов на украинском языке. Данное издание охватывает события Новейшей истории с 1914-1939.Рассматриваются вопросы Первой мировой войны, устройство

Атлас з нової історії 8 клас Атлас з нової історії 8 клас
Атлас по новой (всемирной) истории (16-18 в.) на украинском языке для школьников 8 класса.

Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду
В книге рассмотрены наиболее противоречивые страницы истории Украины периода Второй мировой войны. Большое внимание уделено освещению "украинской проблемы" накануне и в начале мировой войны, судьбе украинских земель в 1939-1940 гг., участию

Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002 роки) Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002 роки)
У посібнику викладено систематичний курс новітньої історії країн Європи та Америки. На багатому фактичному матеріалі висвітлюється соціально-економічний та політичний розвиток країн двох континентів. Глибоко аналізуються суспільні процеси зламу

Проскурін П.В. - Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації Проскурін П.В. - Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації
Описание:У посібнику розкривається взаємозалежність економічної історії та економічних учень епохи індустріальної цивілізації, розглядається вплив таких чинників, як релігія, ментальність, психологія, демографія, географічна сфера, інституціональні


Отзывы и Комментарии

Добавление комментария

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:(необязательно)
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent

Книги
Союз образовательных сайтов